JeyanART COLLECTIVE Katılım Şartları

6 Eylül 2018

Kaliforniya, ABD

 

Sevgili sanatçı dostlarımız,

Öncelikle, "JeyanART Collective" adı altında kurmuş olduğumuz Facebook grubumuza üye olarak katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.

Bu grup bu günlerde oluşturmakta olduğumuz JeyanART Collective sanatçılar topluluğu için bir araya getirdiğimiz KAPALI grupdur. 2018’in Kasım ayı içinde topluluğumuza nihai katılım için başvuru şartları grup üyelerimizle paylaşılarak, servisler listesi açıklanmıştır, ve aday sanatçılardan eser ornekleri toplanmıştır ilginiz için çok teşekkür ederiz.

2018 Mayıs atından beri kuruluşumuzdan bu yana geçen 7 ay içinde grubumuz 600 üzerinde üyeye ulaşmış olup, ön elemelerden sonra bugün üstün yetenekli üye sayımız 260 civarında dondurulmuş bulunuyoruz Sizleri çekirdek ASİL üyeler grubumuza dahil olduğunuz için kutlarız. Seçkin üyelerimize bu güne kadarki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm katılımcılara bizlerle birlikte uzun dönemli verimli beraberlikler ve başarılı çalışmalar diliyoruz.

1.     Bu yazışmayla birlikte sosyal medya Facebook grubumuzun statüsü "özel"e çevrilecek (closed group), ve kamuya kapatılacaktır. Grubumuz bugünden itibaren sadece halihazırda gruba dahil olan "kolektif adayı" üyelerle özel yazışma ve paylaşımlar için kullanılacaktır.

Not: Bu duyuruyla ilgili tüm olası sorularınızı Ekim ayı içinde programımızın kurucu Sanat Direktörü ve Küratörü olan Jeyan Necla BEKAR'a telefon yoluyla iletebilirsiniz.

Jeyan Necla BEKAR'ın ABD'de ulaşılabileceği cep telefon numarası +1 (323) 347-8380'dir. Kendisinin e-mail adresi ise art.jeyan@gmail.com dur.

Ayrica İstanbul’da daimi temas noktamız Ahmet MERT’dir.

Kendisine ulaşılabileceğiniz cep telefon numarası +90 (555) 320-3911 ve

e-mail adresi mertahmet2@gmail.com dir.

 

2.     Bu yazışmanın akabinde grubumuz "özel" (closed group) olacak, yani genel Facebook kullanıcısı kamuya kapanacaktır. Sadece nitelikli yeni üye adayları, bizden çıkışlı davetle veya sizlerin tavsiyelerinizle kolektif gurubumuza katılım başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.     Grubumuza halihazırda dahil olan kolektif adayı yedek üyeler (Asil Üye'liğe geçişle ilgili bilgiler aşağıda), kolektifimize üye olmak isteyen yetenekli yeni adaylar önerebilirler/tavsiye edebilirler. Ancak önerilen adayların kabulü "Üyelik Komisyonu"muzca önce önerilen adayın yeterliliği tespit edildikten sonra onaylanacaktır.

4.     Asil Üyelik seneden seneye yenilenecektir. Asil Üyelik Kasım 2018'de başlayacak, ve ilk senelik dönem   

1 Ocak 2020'ye kadar geçerli olacaktır.

Asil Üyelik, sonraki senelerde 2023'e kadar her senenin 1 Ocak tarihinde yenilenecektir.

5.     Grubumuza halihazırda dahil olan yedek üyelerin 30 Kasım 2018'e kadar aşağıda listelediğimiz kalemleri e-mail ile bize ulaştırmaları gerekmektedir. Bu amaçla kullanacağınız e-mail adresimiz "art.jeyan@gmail.com"dur.

a.     Biyografiniz (Doğduğunuz/yaşadığınız şehir ve memleketler, eğitiminiz, kısa sanat geçmişiniz, sanat dışında uğraşlarınız, esas mesleğiniz)

b.     Açık adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz. Eğer varsa, web sitesi adresiniz.

c.     Birkaç cümleyle sanat felsefeniz ve sanatsal açıdan en güçlü hissettiğiniz yönleriniz.

d.     Birkaç cümleyle kendi beceri ve deneyim seviyenizi değerlendirmeniz.

e.     Profesyonel mi yoksa amatör sanatçı mısınız? Zamanınızın ne kadarını sanata ayırıyorsunuz? Yaşamınızı sanat icra ederek mi kazanıyorsunuz?

f.     Kısa sanat geçmişiniz. Kaç senedir sanat icra etmektesiniz? Hangi disiplinlerde ve hangi medyumlar üzerinde çalışıyorsunuz? ("Eğer varsa" karma ve solo sergilerinizin kısa özeti, uluslararası sergi katılımlarınız, ödülleriniz, sertifikalarınız, sanat atölyesi etkinlikleriniz, eğitmenlik geçmişiniz)

g.     Kendi kanaatinizce yeteneklerinizi en iyi şekilde temsil eden en az ÜÇ (3) veya arzu ederseniz daha fazla eserinizin orta büyüklükte elektronik kopyası (jpg, gif, png, psd formatlarında, detaylar, renkler aslına uygun şekilde, belirgin biçimde seçilebilir olmalı)

6.     30 Kasım 2018'e kadar gereken bilgileri ve eserlerinin elektronik kopyalarını bizimle paylaşmamış olanların, 2019-2023 yılları arasında (Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne kadarki 5 yıl) üye sanatçılarımızın yapıtlarını ABD pazarında sanatçılara makul bir küratörlük ücreti dışında maddi bir külfet getirmeksizin sergilemek ve satmak amacıyla kurmuş olduğumuz JeyanART Collective'imize katılımla ilgilenmedikleri var sayılacaktır. Bu durumda, davetimizi olumlu veya olumsuz cevaplamamış yedek grup üyeleri grubumuzdan çıkarılacaktır.

7.     15 Aralık 2018'e kadar sizin başvurunuzla birlikte paylaşacağınız bilgiler ve eserlerinizin elektronik kopyaları, Üyelik Komisyonu’muzca incelenecek, ve asil üyeliğe nitelikli bulunan sanatçılar Asil Üye olarak JeyanART Collective'e resmi katılıma davet edileceklerdir.

8.     Asil Üye'liğe seçilen nitelikli sanatçılara gönderilecek "Kolektife Katılım" davet duyuruları 15 Aralık 2018'de seçilmiş üyelerle e-mail kanalıyla paylaşılacaktır. İlk aşamada Asil Üye'liğe seçilmemiş Facebook grubu yedek üyelerimiz de aynı tarihte bilgilendirileceklerdir.

9.     "Üyelik Komisyonu"muzca Asil Üye'liğe davet edilmemiş olan sanatçılar 5. madde'de gerekli gördüğümüz başvuru bilgilerini ve eser örneklerini 30 Kasım 2018'e kadar bizlerle paylaştıysalar, Yedek Üye olarak grubumuzda kalabilecekler ve çalışmalarımızı bizzat takip edebileceklerdir.

10.     JeyanART Collective Asil Üye'liği yıllık aidata tabidir. Asil Üyelerin yıllık aidatı US $240'dür. Yedek Üye'lik ise yeni karara kadar ücretsizdir.

11.     Grubumuz içinden sadece "Üyelik Komisyonu"muzca Asil Üye'liğe nitelikli bulunan sanatçılar aidat ödemeye davet edileceklerdir.

12.     Üyelik aidatları ABD Doları olarak Türkiye'deki döviz hesabımıza yatırılacaktır. Hesap bilgileri 1 Kasım 2018'den sonra sadece kabul görmüş sanatçılarla paylaşılacaktır. Asil Üye'liğe seçilerek davet edilen sanatçıların aidatlarını en geç 15 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye'deki döviz hesabımıza yatırmaları gerekmektedir.

13.     Takip eden 2020, 2021, 2022 ve 2023 seneleri için kollektife üyelik aidatı US $240 olarak tesbit edilmiştir. Aidatlar her senenin 1 Ocak günü Türkiye'deki döviz hesabımıza yatırılacaktır.

14.     JeyanART Collective Asil Üye'liğinin siz sanatçılara sağlayacağı faydalar, ve kabul görmüş üyeliğinizle birlikte faydalanabileceğiniz maddi ve destekleyici hizmetler ayrı bir dökümanla önümüzdeki Ekim ayı içinde sizlerle paylaşılacaktır.

Tekrar "JeyanArt J_Gallery JeyanGallery" Facebook grubumuza yedek üye olarak katıldığınız için sizlere teşekkür eder, tüm katılımcılara uzun dönemli verimli birliktelik ve başarılarla dolu çalışmalar dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Dennis Ömer AYTEKIN

JeyanART Collective, California Liaison

http://www.jeyanART.com

+1 (714) 841-3932

art.jeyan@gmail.com

© 2018 by JeyanART