top of page

EMİn

GÜLeR

Painter

Ressam

SANATLA BULUŞMA YILLARIM VE SANAT ANLAYIŞIM.


    Resme olan ilgim çocukluk yıllarımda büyük ağabeyimin resim ve heykel çalışmalarını izleyerek gelişmeye başladı. Daha sonra sürekli birlikte olduğumuz zamanlarda ona modellik ettim,çalışmalarına yardımcı oldum ve bende de yavaş yavaş resim yapma isteği ile birlikte sevgisi de başladı.


      Öğretmen okulunu bitirdikten sonra altı yıl Anadolu’nun çeşitli köy ve kasabalarında ilkokul öğretmenliği yaptım ve bu süre içerisinde Anadolu yaşam biçimlerini, insanlarını ve coğrafyasını tanımaya çalıştım.Sonrasında da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümüne girdim. Okulun bitiminden sonra yaşadığım Denizli ve çevresi ile ilgili resimler yaptım ve bu dönem arayışlarla geçti. Bu süre içinde çalışmalarımda yine de konularım Anadolu insanı,onların doğayla ilişkileri,yaşam mücadelesi ve çevresi ile olan ilişkileriydi. Bugün de aşağı yukarı aynı konuları çalışmakla birlikte 2000’li yılların başında Kuşadası’na yaptığım günübirlik bir seyahatim sırasında balıkçıların limana dönüşlerini izlerken martıları, kedileri, limandaki balıkçıların ağlarla uğraşlarını gözlemledim ve o günkü gözlemlerim den yola çıkarak resimler üretmeye başladım.


        Sonrasında balık ağlarından esinlendiğim üst üste binen çizgi yoğunluklarının gözde farklı renk oluşumlarına neden olduğunu farkettim. Empresyonist dönemde de puantilistler renk tuşlarını yan yana getirerek yeni renk oluşumlarını gerçekleştirmişlerdi. Ben de bu anlayıştan yola çıkarak üst üste bindirilmiş çizgi yoğunlukları ile hem yeni renk oluşumları, hem de derinlik etkisi oluşturmaya başladım. Bu durum bende yeni bir ifade tekniği olarak ortaya çıktı ve kendime has bir dil ve üslup oluşturmaya başlamış oldum. O günden beri çalışmalarımda bu üslubu geliştirmeye çalışıyorum.


        Hem ele aldığım Anadolu coğrafyası,kısmetinin peşinde koşan insanı, balıkçıdan balık bekleyen martıyı, kediyi, tarlada sahibinin yanında beslenen ve ona yoldaşlık eden keçiyi ve atı. Bütün bu ilişkilerin resmini kendi ifade biçimlerim ve hayata bakış açımla sürdürmeye çalışıyorumç

bottom of page