top of page

İSHAK

ŞAFAK

Painter

Ressam

İshak ŞAFAK

 

1975 CİZRE DOĞMUŞTUR. İLKÖĞRENİMİNİ CİZRE ATATÜRK İLKOKULU’NDA LİSE ÖĞRENİMİNİ ELAZIĞ LİSESİNDE TAMAMLAMIŞTIR.1999-2000’ DA RESİM İŞ BÖLÜMÜ SINAVINI KAZANARAK DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞ BÖLÜMÜNÜ KAZANMIŞ 2004 TE MEZUN OLMUŞTUR. CİZRE DE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR. 

RESİM İŞ BÖLÜMÜNÜNÜN SON SINIFINDA ÖĞRENCİYKEN 2004 YILINDA ‘KAÇ FIRÇAYIM BEN ‘ADLI İLK KİŞİSEL SULUBOYA RESİM SERGİSİNİ AÇMIŞTIR.

KATILDIĞI KRMA RESİM SERGİLERİ:

ZİRVEDEKİLER (İSTANBUL/BEŞİKTAŞ NİŞART SANAT GALERİ 15-25 AĞUSTOS 2017)

ALGI (PERCEPTİON) D- MAİN YATCH CLUB TURGUT REİS/ BODRUM 15 EYLÜL 2018

SANAT FELSEFESİNİ ETKİLEYEN AKIMLAR (YARATICILIK-SIRADIŞILIK) farklı bir tarz ve farklı etkiler oluşturabilmektir önemli olan. Klasik ve rutin tarzlar sanatçımızı pek tatmin etmediği gibi sanat tarihinin bu tarzlarda en yetkin örneklerle yeterince dolu olması aynılığın içinde yer almak yerine bir şey üretilecek ise o şeyin (resim heykel müzik vs. çalışmaları) insan tini üzerinde yeni ve farklı titreşimler oluşturmalıdır ve sanattan haz alanlara yeni estetik tatlar sunmalıdır diye düşünüyor. 

RESİM TARZI :

FIRÇALI TASARIM ÇALIŞMALARIM (İNŞA TARZI SÜREKLİLİK, DEVİNİM, TIPKI HÜCRELERİMİZİN SÜREKLİ KENDİLERİNİ YENİLEDİKLERİ GİBİ, VE GERİSİNİ İZLEYENİN HAYAL VE SANATSAL BİRİKİMİNİ SANATSAL ALGISINA İTHAFEN RESİMDE YAPILMAYAN KISIMLARIN TAMAMLANMASI BECERİSİNİ KAMÇILAMAK!...

AMAÇ : İZLEYENE YENİ ESTETİK HAZLAR OLUŞTURMAKTIR

Yaşamını görsel sanatlar öğretmeni olarak sürdüren sanatçımız profesyonel mi yoksa amatör olmak yorumunu açıklıkla tanımlamak istemediğini dile getirerek

çocukluğundan beri resimle ilgilendiğini ama akademik anlamda resim bölümünü kazandıktan (1999-2000 yılından) sonra resim yapmayı hayat tarzı olarak benimsediğini dşle getşrmektedir. 

MALZEMELER (TEKNİKLER):YAĞLIBOYA-KURUBOYA-SULUBOYA-SOFT PASTEL-KARAKALEM olarak çeşitli biçimde artarak devam etmektedir.

İshak ŞAFAK

The artist was born and raise up in Cizre. He is practicing as a teacher of visual arts since 2000 to present. His first solo exhibition was watercolor artworks in 2004. "Zirvedekiler" in 2017 at the Nis Art Gallery in Istanbul-Turkey

2018, "Algi-Perception" D-Main Yacht Club Bodrum-Turkey

His art Philosophy is creating a different style and different effects while classical and routine styles do not satisfy for now. The artists and art history is sufficiently filled with the most competent examples in this style. He should offer new aesthetic tastes with his art works. DRAWING STYLE: BRUSHING DESIGN WORKS (BUILDING STYLE CONTINUITY, MOTION, LOOK LIKES CELLS AS THE HUMAN RESOURCES REFRESH, AND HOMAGE OF THE PARTICIPATION TO THE ARTISTIC IMAGES

OBJECTIVES: TO CREATE A NEW AESTHETIC HAZARDS. The artist who continues his life as a visual arts teacher by expressing that he does not want to define his interpretation as being professional or amateur. he is interested in painting since childhood, but after studying an academic part of painting (from 1999 to 2000) he has embraced painting as a way of his life.

MATERIALS (TECHNIQUES): Oil painting, Watercolor, Pencil color, Pastel, Sketching are some of them he is increasing in various ways for further.

 

bottom of page