top of page

GALİP OĞUZ

ALTAY

 Painter

Ressam

Galip Oğuz ALTAY 

He was born and raise up in Ankara capital city of Turkey.

 

His first education at The Ankara Gazi University, at the department of Economy.

He completed his postgraduate education from The Ankara Gazi University, studied about “The Theories of Theater”. Due to his post education of academic work undernamed is “Meaning of Modern Art” and “James Joyce”. 

 

His Work experience field in at the Desing Center Agency in Istanbul as a being Creative Director and Television, newspaper, radio, internet, oudoor commercial of arts.

Worked with company of Communication Arts Group as a being Creative Director. Also, He worked for Senior Copy Writer at the Barek Agency. His first experience was at the Ceylan Holding Home Agency.

 

He joined group of Art Exhibition at the Nish Art Gallery undernamed of “Art Line” in Turkey , Istanbul. Group of Art Exhibition at the La Visione Art Gallery, undernamed of “Soul Breeze” and “Letters”. The artist has participated in many international exhibitions and events. Also, workshops. He is planning many workshops in Turkey for his his own art collection.

He is currently working at his own studio in Ankara. In addition to his art works, inspired from Modern Art, Classical Music, Jazz and philosophy.

Galip Oğuz ALTAY 

Türkiye nin başkenti Ankara da doğmuş ve büyümüştür. Ilk ogrenımden sonra Ankara Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirmiştir. Lisansüstü eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi'nden tamamlayarak “Tiyatro Kuramları” üzerine çalışmıştır. 

 

“Modern Sanat Düşüncesi”  ve  “James Joyce” üzerine tez hazırlamış ve iki diplomaya hak kazanmıştır. İstanbul'daki Desing Center Ajansında Yaratıcı Yönetmen ve televizyon, gazete, radyo, internet, sanat eseri reklamcısı olarak iş deneyimlerini uygulamalı olarak geliştirmiştir.

 

Grup Sergisi olarak İstanbul, Niş Sanat Galerisi'nde “Art Line” konseptli sergilemeye katılmıştır. “Soul Breeze” ve “Letters” konsepi ile düzenlenen İstanbul, La Visione Sanat Galerisi'nde Karma Resim Sergisine katılmıştır.

Sanatçı halen Ankara'daki kendi stüdyosunda çalışmaktadır. Sanat eserlerinde, Modern Sanat, Klasik Müzik, Caz ve felsefeden esinlenmiştir.

Sanatçı atölye çalışmalarına ek olarak kendi sanat koleksiyonu için birçok çalıştay, sergi ve etkinliğe katılmayı projelendirmiştir.

bottom of page